Политика за защита на личните данни

на Пинкпак ООД

Пинкпак ООД (“Пинкпак”, “Ние”) е администратор на лични данни.

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице.

Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни.

Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват.

Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Какви лични данни събираме

Когато регистрирате акаунт, купувате наша кутия, попълвате ежемесечната ни анкета, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова сметка (при предварително плащане на услуга по банков път) или др.

В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

Как използваме личните данни

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме, за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила, или за да Ви напомним за настоящо или ново наше издание.

В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни, за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.

Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.

Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски фирми и др.) или пред компетентни органи.

Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

Цялост и задържане на личните данни

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

Права на субекта на лични данни

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в профила си.

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до hello@pinkpak.bg.

С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето.

Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Бисквитки

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива.

Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки.

В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

Общи условия

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между Пинкпак ООД (наричан за краткост по-долу Сайт) и потребителите на услугата Пинкпак (наричан за краткост по-долу Клиент).

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Пинкпак ООД предоставя услуги на потребителите си посредством този сайт, разположен на домейн www.pinkpak.bg. Тези условия обвързват всички потребители. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия, чрез зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на използвания от нас сървър или чрез заплащане и ползването на платени услуги, предлагани от нас. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на използваните от нас сървъри адрес на потребител, както и всяка друга информация.

При поръчване на услугата Пинкпак Клиентът приема, че е прочел тези общи условия и се съгласява с тях.

Сайтът се задължава да изпълни поръчката на услугата Пинкпак в съгласие с тези общи условия и законодателството на Република България и във вариант, който е обявен на сайта в момента на поръчката.

Съдържание на кутията

Услугата Пинкпак съдържа материали и продукти, предоставени от трети страни, чието съдържание не е собственост на Сайта и за което, Сайтът не носи отговорност. Клиентът се съгласява, че използва същите на собствена отговорност. Материалите и продуктите, собственост на трети страни, предоставяни чрез услугата Пинкпак, не са предмет на този договор и Сайтът не предоставя гаранции за тях. Задълженията на Сайта по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този интернет сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предстаяните продукти. Също така Сайта не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този уеб сайт. Сайта има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели , като Сайта не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този интернет сайт е възможно да се отнася до продукти , услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените данни за контакти.

Доставка и получаване на кутията Pinkpak

Сайтът се задължава да достави услугата Пинкпак чрез куриерска услуга до врататана клиента, на точно посочен адрес за доставка на територията на Република България. Клиентът се задължава да приеме доставката и да заплати наложения платеж (освен ако не е заплатил в Сайта на Пинкпак), съгласно обявената цена в момента на поръчката. При невъзможност да получи куриерската доставка при първия разнос от куриерската фирма, Клиентът се задължава да заплати на куриера разходите по допълнителна последваща доставка.

Абонамент и цени

Абонаментът за Услугата Пинкпак се заявява със Заявка за Абонамент от Клиента за срок от 1, 3, 6 или 12 месеца и осигурява на клиента достъп до 1бр. от Услугата Пинкпак за редовното издание на кутията в рамките на избрания срок, без допълнителна ежемесечна поръчка. Абонаментът се счита за Активен след потвърждение на Заявката от страна на Сайта. Заявката за абонамент става през тази форма.
Цената на абонамента е различна, в зависимост от продължителността на абонамента, като доставката е включена в цената. Доставката се извършва с куриерска фирма. Заплащането става по време на поръчката чрез банков превод, плащане с карта и при получаване на съответната кутия с наложен платеж.
Услугата Пинкпак излиза дванадесет пъти в годината. Абонаментите за 1, 3, 6 и 12 месеца, като услугата са доставя ежемесечено до вратата на Клиента.

Абонаменти без потвърждение на първоначалната Заявка за абонамент са в статус „изчакване”. След получаваше на заявка, Клиентът получава писмо до имейл адреса, посочен при заяквата, с потвърждение на поръчката.
Пинкпак ООД не поема отговорност за непотърсени над 7 работни дни, предварително платени абонаменти.

Клиентът има право да се откаже от активен или заявен абонамент като изпрати email с относно „Отказ от абонамент” на hello@pinkpak.bg и данните, попълнени при Заявката за абонамент. Отказването от абонамент се отнася до всички оставащи кутии до края на абонамента от датата на получаване на отказа. При прекратяване на абонамент от 3,6 или 12 месеца, Pinkpak запазва правото си да преизчисли месечната цена на кутиите, от които клиента се е възползвал на пълна цена от 29.90 лв., и разликата до платената вече сума, ще бъде възстановена по банков път.
* Цените са с ДДС.

Връщане на поръчка

Съгласно Законодателството на Република България, Клиентът има право да се откаже от сключения договор, в срок от 14 работни дни без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, ако:

  • Продуктите да са в оригиналната си опаковка
  • Няма следи от употреба, нарушен вид или зацапване
  • Включите оригиналната фактура или поръчка, с която степолучили продуктите (с вашата поръчка ще получите придружаващ документ – фискален бон при плащане при доставка или фактура по Ваше желание).

Разходите по връщането на продуктите са за сметка на Клиента.
Клиентът е задължен да информира Сайта за своето намерение да върне закупените продукти на hello@pinkpak.bg в рамките на 14 работни дни след получаването на продуктите и /или услугите, ако се възползва от това свое право.

Възстановяваме стойността на продуктите, без стойността на доставката.

Възстановяваме само по банков път на личната сметка на Клиента, в срок до 14 дни от датата, след като Сайта е получил Вашата кутия обратно. Всички суми, платени с дебитна/кредитна карта, възстановяваме на същата сметка (карта), от която е извършено плащането. Същите условия важат при прекратяване на месечен абонамент.

Адрес за връщане на продуктите:
Пинкпак ООД, ул. “Алдомировска 138-140”, гр. София, 1306, България.

Ограничаване на отговорността

Пинкпак ООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети включая , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този интернет сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо Сайта за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този интернет сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация потребителят поема цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Сайтът не носи отговорност, ако поради независещи технически проблеми е възпрепятствано пълното или частично ползване на Интернет страницата.

Сайтът запазва правото си да променя настоящите правила, както и структурата на онлайн страницата, за което не се задължава да уведомява Клиентът чрез интернет страницата си.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП Доставчикът e длъжeн да предостави свободно следната информация:

  1. Името и адреса си: Пинкпак ООД, град Стара Загора 6000, ул. “Темида” 1, ЕИК 205401860.
  2. Цената на предлаганите абонаменти е изписана на съответните страници, като тя включва ДДС.
  3. Стойността на транспортните разходи за доставка са включени в цената на абонаментните планове.
  4. Начините за доставка са описани подробно в страницата Условия за доставка.
  5. Всички плащания са съобразени с чл. 93 ал. 1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Други

Пинкпак ООД се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности и цени е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Пинкпак ООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Пинкпак ООД преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

Пинкпак ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

При използване услугите на Пинкпак ООД, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия.

Въпроси, коментари и искания свързани с Общите условия за използването на сайта и Политиката за защита на лични данни могат да бъдат изпращани на e-mail: hello@pinkpak.bg или да се свържете с Отговорника по защита на личните данни на телефон : 0898 68 5555

Пинкпак ООД може периодично да актуализира настоящите Общи условия. При промяна на Сайта ще бъде публикувано съобщение и актуализираните Общи условия.